Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi Sáng tạo KHKT TT Huế 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh TT Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 3
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chính), Phan Thị Hằng, Dương Ngọc Phước