Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Khuyến khích tài năng

2020
Đơn vị tặng thưởng : ĐHSP Huế
Nội dung giải thưởng: Khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong NCKH (có bài báo đăng hệ thống tạp chí SCOPUS, Q1)
Tác giả: Hoàng Hữu Phước

Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo"

2020
Đơn vị tặng thưởng : Trung Ương Đoàn
Nội dung giải thưởng: Tặng cho công trình đoạt giải "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam"
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)

Khuyến khích tài năng

2017
Đơn vị tặng thưởng : ĐHSP, ĐH Huế
Nội dung giải thưởng: Khen thưởng vì có bài báo đăng Hội thảo Quốc tế (tại nước ngoài)
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)

"Tài Năng khoa học trẻ Việt Nam"

2014
Đơn vị tặng thưởng : Bộ GD&ĐT, Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)