Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Winner of the Journal of Forest Research Award 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Tạp chí Journal of Forest Research - Hiệp hội Lâm nghiệp Nhật Bản
Nội dung giải thưởng: Bài báo xuất sắc nhất đăng trên Tạp chí Journal of Forest Research trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019
Tác giả: Đinh Tiến Tài (Chính), Yasuaki Akaji, Tetsuya Matsumoto, Takumi Toribuchi, Takushi Makimoto, Muneto Hirobe, Keiji Sakamoto

Dean’s Award for excellent research of PhD dissertation (2019)

2019
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Okayama, Nhật Bản
Nội dung giải thưởng: Giải thưởng của Khoa trưởng cho luận văn Tiến sĩ xuất sắc (2019)
Tác giả: Đinh Tiến Tài (Chính)

The best poster presentation in 129th Annual Meeting of The Japanese Forest Society

2018
Đơn vị tặng thưởng : Hiệp hội Lâm nghiệp Nhật Bản (2018)
Nội dung giải thưởng: Bài trình bày Poster xuất sắc tại Hội nghị thường niên lần thứ 129 của Hiệp hội Lâm nghiệp Nhật Bản (2018)
Tác giả: Tai Tien Dinh (Chính)