Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Cố Đô về Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ IV

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Kiến trúc đình làng tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Mô hình giáo dục mỹ thuật cho trẻ từ những Mô-đun Điềm PhùngThị
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)

Giải Khuyến khích từ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ XI

2021
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp hội sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giáo dục mỹ thuật cho trẻ 3 đến 11 tuổi, qua ứng dụng sáng tạo từ những mô-đun Điềm Phùng Thị
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)

Tặng thưởng Tác phẩm hay 2020 - Thể loại: Huế - Dòng chảy văn hóa

2021
Đơn vị tặng thưởng : Tạp chí Sông Hương
Nội dung giải thưởng: Quy hoạch vườn tượng để "Huế luôn luôn mới" hướng tới Festival lần thứ XI
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)

Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Bộ quà lưu niệm "Bình Phong" đặc trưng Huế - Giải Nhì
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thừa Thiên Huế lần thứ X năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp hội sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Kiến trúc đình làng tỉnh Thừa Thiên Huế - Giải K.Khích
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính), Hayashi Hideaki