Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Khánh Tùng

Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh ngày nay

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Khánh Tùng

Văn học và ngôn ngữ - Một số vấn đề nghiên cứu và giảng dạy

NXB Thuận Hoá, 2007
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Khánh Tùng

Kế hoạch chi tiết giảng dạy chương trình Cao đẳng Sư phạm ( Đại học Sài Gòn), Giáo trình của Dự án Đào tạo giáo viên THCS.

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Khánh Tùng

Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn Ngữ văn THPT

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Khánh Tùng

Văn học và ngôn ngữ - Một số vấn đề nghiên cứu và giảng dạy

NXB Thuận Hoá, 2003
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Khánh Tùng

Thiết kế bài dạy học tác phẩm văn chương ở nhà trường phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 1997
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Khánh Tùng