Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Toán học và Cuộc sống: Những câu chuyện lí thú (Tập 3A)

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Dương Thụy (Chủ biên), Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Hữu Hải, Chu Cẩm Thơ