Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thực hành hóa học phân tích định tính

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Ngô Văn Tứ, Nguyễn Đình Luyện, Hà Thùy Trang

Hóa học phân tích

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Ngô Văn Tứ

Phương pháp phân tích lý hóa

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Ngô Văn Tứ

Phương pháp phân tích lý hóa

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Đình Luyện, Ngô Văn Tứ

Giáo trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông chu kỳ III – Môn Hóa học

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Lê Văn Dũng, Võ Văn Tân, Ngô Văn Tứ