Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-54-3209-9

Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học (2 Tập)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Quốc Chung (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Thị Thanh Hà, Trần Ngọc Lan, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Hùng Quang, Nguyễn Đức Mạnh

Tài liệu hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp đại học ngành Giáo dục Tiểu học

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Gia Định, Nguyễn Trọng Chiến, Nguyễn Thị Kim Thoa

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở tiểu học

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa

Thực hành giải toán ở tiểu học

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa

Toán sơ cấp (Giáo trình dùng cho học viên hệ đào tạo từ xa ngành Giáo dục tiểu học)

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Tác giả: Nguyễn Trọng Chiến, Nguyễn Thị Kim Thoa

Toán sơ cấp

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Tác giả: Nguyễn Trọng Chiến, Nguyễn Thị Kim Thoa