Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-109-3

Một số giải pháp nâng cao hiểu quả truyền thông trong mạng chuyển mạch chùm quang

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Lê Văn Hòa (Chủ biên), Nguyễn Hồng Quốc, Phạm Trung Đức