Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-420-4

Tư duy bậc cao trong dạy và đánh giá toán qua các lý thuyết học

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Trần Vui (Chủ biên)

Đánh giá trình độ toán: hiểu sâu khái niệm và thành thạo kĩ năng cơ bản trong giải quyết vấn đề.

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Vui (Chủ biên)

Đánh giá trong Giáo dục Toán

2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Vui, Nguyễn Đăng Minh Phúc

English for Mathematics

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Trần Vui, Lương Hà