Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Kỹ năng thực hành lâm sàng sản phụ khoa – tài liệu dành cho giảng viên

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Lê Lam Hương, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Cộng sự

Kỹ năng thực hành lâm sàng sản phụ khoa – tài liệu dành cho sinh viên

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Trương Quang Vinh (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Lam Hương, Cộng sự

Kỹ năng thực hành lâm sàng sản phụ khoa – tài liệu nguồn

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Trương Quang Vinh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Lam Hương, cộng sự

978-604-974-169-2

BỆNH LÝ CỔ TỬ CUNG

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên)

BÀI GIẢNG PHỤ KHOA

NXB Y học, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên)

BÀI GIẢNG SẢN KHOA

NXB Y học, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh (Chủ biên), Võ Văn Đức

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh Sản Phụ khoa

NXB Y học, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Nguyễn Viết Tiến (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Và cộng sự

KỸ NĂNG LÂM SÀNG SẢN KHOA

NXB Y học, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh (Chủ biên), Võ Văn Đức

SÀNG LỌC VÀ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG TIỀN SẢN GIẬT - SẢN GIẬT

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên)

Vai trò của Y học gia đình trong cải thiện các hệ thống y tế

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y TẾ
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chủ biên), Cao Ngọc Thành (Chủ biên)

Chăm sóc sức khỏe trước khi mang thai

NXB Y học, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y TẾ
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Nguyễn Viết Nhân, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Nguyễn Lô, Nguyễn Hải Thủy, Hà Thị Minh Thi, Lê Phan Minh Triết, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Cao TRường, Mai Xuân Phương, Phạm Hồng Quân, Đặng Văn Nghị

Chăm sóc tiền thai

NXB Y học, 2015
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Dương Quốc Trọng (Chủ biên), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Và cộng sự