Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-620-2-30206-7

RADIOLOGY BASE SIGNS

NXB Thế giới, 2017
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường (Chủ biên)

978-3-8416-3459-7

INTERET DE L'IRM POUR LE DIAGNOSTIC DU CANAL LOMBAIRE ETROIT

NXB Thế giới, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường (Chủ biên)

978-604-912-818-9

Chẩn đoán và điều trị trượt đốt sống thắt lưng

NXB Đại học Huế, 2008
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường (Chủ biên)