Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-603-1

NGỮ ÂM VÀ ÂM VỊ TIẾNG PHÁP

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Kim Trâm (Chủ biên), Trần Thị Khánh Phước

Le français continue…Formation continue. Livret pédagogique 1, volume 1

2004
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Đồng tác giả, Trần Thị Kim Trâm

Le français continue…Formation continue. Livret pédagogique 2, volume 2

2004
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nhóm tác giả, Trần Thị Kim Trâm