Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Dịch thuật từ ngữ văn hóa tiếng Việt sang tiếng Hán

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Võ Trung Định (Chủ biên)