Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bệnh học Truyền Nhiễm - Dành cho sinh viên ngành Y học dự phòng

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Xuân Chương (Chủ biên), Nguyễn Lô (Chủ biên)

Chẩn đoán và điều trị viêm gan virus C

NXB Y học, 2015
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Xuân Chương (Chủ biên)

Bệnh học Truyền Nhiễm

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Xuân Chương (Chủ biên), Nguyễn Lô (Chủ biên)

Bệnh học Truyền Nhiễm. Sách đại học

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Nguyễn Lô (Chủ biên), Trần Xuân Chương (Chủ biên)

Kiểu gen của virus viêm gan B và ý nghĩa lâm sàng

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Xuân Chương