Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-404-9

Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chủ biên), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi

477-KHXH-2021

Một số khuynh hướng và trào lưu văn học tiêu biểu ở Việt Nam và Thế giới

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Phạm Thành Hưng (Chủ biên), Đặng Thị Ngọc Phượng

Bích Khê một trăm năm

2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng, Hồ Thế Hà, Nguyễn Hữu Sơn

Ý thức tự do trong phong trào Thơ mới

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chủ biên)

Tiếng Việt thực hành

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng

Tiếp nhận văn học nghệ thuật

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Văn Dân, Đặng Thị Ngọc Phượng

Người đọc & công chúng nghệ thuật đương đại

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Đình Sử, Đỗ Lai Thúy..., Đặng Thị Ngọc Phượng

Đề kiểm tra Ngữ văn 8

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng

Đề kiểm tra Ngữ văn 9

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2010
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng