Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Hóa học các nguyên tố đất hiếm

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Tác giả: Võ Văn Tân (Chủ biên)

Hóa học môi trường

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Võ Văn Tân

Giáo Trình Hóa Học Môi Trường

NXB Đại học Huế, 2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Võ Văn Tân

Giáo trình Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông chu kỳ III – Môn Hóa học

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2005
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Lê Văn Dũng, Võ Văn Tân, Ngô Văn Tứ

Giáo Trình thực hành Hóa Ứng dụng

1994
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Võ Văn Tân, Lê Thanh