Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bệnh lý Hô Hấp Trẻ Em

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn, Lê Trọng Khoan, Lan, Lê Thị Tuyết, Dũng, Nguyễn Tiến, Khôi, Lê Minh

Sách đào tạo chuyên ngành Y Học Gia Đình - Nhi Khoa

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Hiếu, Hồ Viết, Phan Hùng Việt, Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Giáo trình Nhi Khoa đào tạo hệ bác sỹ đa khoa – Tập 1

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Hiếu, Hồ Viết, Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Giáo trình Nhi Khoa đào tạo hệ bác sỹ đa khoa – Tập 2

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Hiếu, Hồ Viết, Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Giáo trình Nhi Khoa Sau Đại Học tập 1: Sơ sinh - Cấp cứu

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Hiếu, Hồ Viết, Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Giáo trình Nhi Khoa Sau Đại Học tập 2: Hô hấp - Tim mạch

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Hiếu, Hồ Viết, Bùi Bỉnh Bảo Sơn, Phan Hùng Việt