Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-231-6

Công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng đồ uống

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kỹ thuật đồ uống
Tác giả: Đỗ Thị Bích Thủy (Chủ biên), Trần Bảo Khánh, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Trần Thanh Quỳnh Anh, Nguyễn Thy Đan Huyền