Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-027-0

phong cách làm việc Hồ Chí Minh và giá trị vận dụng hiện nay

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Tác giả: Trần Minh Quyền