Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-706-9

Giáo trình đại học Ký sinh trùng y học (Giáo trình đào tạo Bác sĩ Y Khoa)

Nhà xuất bản đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Tác giả: Tôn Nữ Phương Anh (Chủ biên), Ngô Thị Minh Châu, Lê Chí Cao, Võ Minh Tiếp