Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-174-6

Giải tích nhiều biến, Tập I: Phép tính Vi phân

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chủ biên)

978-604-912-121-0

Phép tính vi tích phân hàm một biến

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng (Chủ biên), Bùi Văn Hiếu

Cơ sở giải tích lồi

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng