Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-65-4344-2

Một số vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế trong tiến trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

NXB Lao động xã hội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Hồ Lê Phương Thảo