Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thực hành hóa học phân tích định tính

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Ngô Văn Tứ, Nguyễn Đình Luyện, Hà Thùy Trang

Phương pháp phân tích lý hóa

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Nguyễn Đình Luyện, Ngô Văn Tứ