Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Quyết định số 1933/QĐ-TLĐ ngày 22/12/2016 của Chủ

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam: đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016

2016
Tổ chức cấp văn bằng: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Tác giả: Lê Chuyển (Chính)