Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Nghiên cứu xử lý nước thải Khách sạn Huế bằng các vật liệu thiên nhiên ở Thừa Thiên Huế

1996 - 1997
Hình thức:
Quy mô:
Địa chỉ áp dụng: Khách Sạn Huế, số 15, Lê Lợi, tp Huế
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)