Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Võ Văn May
(600000.0315)

Thạc sĩ

9

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Võ Văn May
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  304 Đinh Tiên Hoàng, Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranvovanmay@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kỹ thuật máy và thiết bị cơ giới hoá Nông - Lâm nghiệp

  Chuyên môn giảng dạy:

  Cơ điện Nông nghiệp, Kinh tế xây dựng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Cơ giới hóa sản xuất Nông nghiệp, Cơ khí chế biến thực phẩm, Xây dựng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2003 Đến : 01/03/2005 Khoa Cơ khí - Công nghệ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng nghiên cứu viên giảng dạy thực hành và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2005 Đến : 01/04/2005 Khoa Cơ khí - Công nghệ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2005 Đến : 01/03/2008 Khoa Cơ khí - Công nghệ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học, kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/05/2005 Đến : 01/03/2008 Khoa Cơ khí - Công nghệ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học, kiêm nhiệm quản lý
  Từ : 01/10/2012 Đến : 01/12/2014 Quyền Trưởng phòng - Quyền trưởng phòng CTSV Phòng Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia quản lý sinh viên
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/01/2019 Trưởng Phòng - Phòng công tác sinh viên Phòng Công tác sinh viên - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quan lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Công nghiệp và Công trình nông thôn 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm Huế Công nghệ kỹ thuật cơ khí 2008