Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Khánh Linh
(600000.0072)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

101

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

17

Đề tài khoa học

3

Công trình thực tiễn

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Khánh Linh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  100 Triệu Quang Phục, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nhklinh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Trắc địa ảnh viễn thám; Viễn thám và GIS; Mô hình hóa trong quản lý đất đai; Đăng ký - thống kê đất

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ứng dụng viễn thám và GIS trong lĩnh vực quản lý đất

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)
  Tiếng Đức (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Quốc tế @hueuni.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/10/2018 Giảng viên Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm Giảng viên
  Từ : 01/03/2014 Đến : 01/01/2015 Giảng viên Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm Giảng viên - Trợ lý KH&ĐT
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/10/2018 Phó trưởng Khoa - Phó trưởng khoa TNĐ-MTNN Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm Phó trưởng khoa TNĐ-MTNN
  Từ : 01/11/2018 Đến : 14/02/2019 Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Giáo dục quốc tế Trung tâm giáo dục quốc tế - Đại học Huế Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc tế - ĐHH
  Từ : 14/02/2019 Đến : Q. Khoa Trưởng Khoa Quôc tế Khoa Quốc tế - Đại học Huế Q. Khoa Trưởng Khoa Quôc tế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại Học Nông Lâm Huế Quản lý đất đai 2002
  Tiến sĩ Đại học Georg- August - Goettingen Địa lý học 2013