Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Thị Phương Lan
(600000.0154)

Thạc sĩ

22

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

2

Công trình thực tiễn

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Thị Phương Lan
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  29 Hà huy Giáp, Vỹ Dạ, TP Huế , Vỹ Dạ , Thành Phô Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0983388407
  Email: phamthiphuonglan@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nuôi trồng thủy sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nuôi trồng thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Bằng 2 - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/12/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng thử việc nghiên cứu viên Khoa Thủy sản
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/03/2006 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Hợp đồng nghiên cứu viên Khoa Thủy sản
  Từ : 01/10/2012 Đến : 01/01/2014 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông Lâm Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2003
  Thạc sĩ trường đại học nông lâm Nuôi trồng thuỷ sản 2012