Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Huy
(600000.0283)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

60

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

16

Đề tài khoa học

2

Công trình thực tiễn

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Huy
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  , Xuan Phu , Hue , Thua Thien Hue .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0944 099 869
  Email: huy.nguyen@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2023

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công trình và thiết bị NTTS; Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ĐVTM, Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nuôi Trồng Thủy Sản và Môi Trường nước

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/02/2007 Khoa Khoa học Vật nuôi Hợ đồng giảng dạy, giảng viên và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2007 Đến : Trưởng Bộ môn - Bộ môn nuôi trồng thủy sản; Phó trưởng Khoa - Phụ trách nghiên cứu khoa học Bộ môn Nuôi trồng thủy sản - Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm quản lý
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2004
  Thạc sĩ Đại học Okayama Nuôi trồng thuỷ sản 2008
  Tiến sĩ Đại học Okayama Khoa học môi trường 2016