Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Huế Linh
(600000.0179)

Tiến sĩ

27

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Huế Linh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Số nhà 32 Phạm Hồng Thái , Vĩnh Ninh , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0918381232
  Email: nguyenthihuelinh@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Bệnh do vi khuẩn gây ra trên động vật thủy sản, Mô bệnh học thuỷ sản, Phương pháp chẩn đoán bệnh thuỷ sản

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Bệnh trên động vật thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2014)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Thủy sản
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/02/2006 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên hợp đồng giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/11/2014 Khoa Thủy sản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Thủy sản Nha Trang Nuôi trồng thuỷ sản 2004
  Thạc sĩ Đại học Khoa học nông nghiệp Miyazaki Khoa học thuỷ sản 2010
  Tiến sĩ Đại học Khoa học nông nghiệp Miyazaki Khoa học ứng dụng chức năng sinh học 2015