Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hữu Ân
(400000.0331)

Thạc sĩ

28

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hữu Ân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  4/36 Nguyễn Thiện Thuật, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 522882; 0903503596
  Email: huuan.sp@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản Lý Giáo Dục; Hoá Vô Cơ - Kim Loại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tổ chức và quản lý công tác văn hoá giáo dục. Bồi dưỡng giáo viên, Bồi dưỡng thường xuyên

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1976 Đến : 01/09/1990 Cán bộ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/09/1990 Đến : 01/09/1995 Phụ trách Trung tâm DAKOSA và Xưởng in Trường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/09/1995 Đến : 01/09/2000 Viện Nghiên cứu giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chuyên viên TRường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/09/2000 Đến : 01/09/2003 Chuyên viên Phòng Giáo vụ Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/09/2003 Đến : Viện Nghiên cứu giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chuyên viên chính Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Hoá học 1976
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Quản lý giáo dục 1999