Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Lê Phi Khanh
(600000.0223)

Tiến sĩ

9

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Lê Phi Khanh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  91 Tuệ Tĩnh - Thuận Hòa .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905673465
  Email: holephikhanh@huaf.edu.vn
  Website cá nhân: https://orcid.org/0000-0002-1135-6702

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý trang trại, kinh doanh nông nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phát triển nông thôn, thị trường, quản lý tài nguyên,

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Ielts - 2011)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/2007 Đến : 01/02/2020 Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn Phát triển nông thôn Khoa Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/03/2020 Đến : Trưởng Bộ môn - Bộ môn Kinh tế Khoa Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học (khoa Phát triển nông thôn)
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Kinh Tế Huế Kinh doanh nông nghiệp 2005
  Thạc sĩ Đại học Nông Lâm Phát triển nông thôn 2010
  Tiến sĩ Đại học Tasmania Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2018