Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Khoa Lân
(400000.0380)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

55

Bài báo

11

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Khoa Lân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1952

 • Địa chỉ:

  số 35 Đường Hàn Thuyên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3528462; 0914078514
  Email: nguyenkhoalan@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2004

  Ngành đào tạo:

  Thực vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Thực vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Thực Vật Học, Sinh Thái Học, Khoa Học Môi Tr Ường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thực vật học, Sinh thái môi trường

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1976 Đến : 01/12/1978 Tổ Thực vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên tập sư khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/01/1979 Đến : 01/11/1994 Tổ Thực vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/12/1994 Đến : 01/07/2011 Phó Giám đốc Trung tâm - TT Tài Nguyên môi trường- Công nghệ Sinh học ĐHH; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Thực vật học Khoa Sinh, Trường Đại học Sư Phạm Huế; Phó trưởng Khoa - Khoa Sinh Tổ Thực vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học TRường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Sinh học 1976
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sinh học 1980
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sinh học 1997