Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Thị Diệu Huyền
(600000.0023)

Thạc sĩ

0

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Thị Diệu Huyền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1962

 • Địa chỉ:

  4 Minh Mạng - Phường trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: dieuhuyen40@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1986 Đến : 01/01/1995 Tổ bộ môn Hóa học - Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giáo viên Trường Đại học nông nghiệp II huế
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/01/2007 CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Giảng viên trung tâm giảng dạy và thực hành cơ bản Đại học Huế
  Từ : 01/01/2007 Đến : 01/01/2011 Tổ bộ môn Hóa học - Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên Khoa Cơ Bản trường Đại học Nông Lâm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác 0000
  Đại học trường Đại học Sư phạm Huế Hoá học 1986
  Thạc sĩ trường Đại học Sư Phạm Hoá học 2000