Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Thị Thu Hiền
(600000.0040)

Thạc sĩ

8

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

20

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Thị Thu Hiền
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1968

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: dangthuhien68@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Tổ bộ môn Sinh học - Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/06/1990 Đến : 01/05/1995 Tổ bộ môn Sinh học - Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên, tổ phó công đoàn khoa cơ bản, trường ĐH Nông Nghiệp II Huế
  Từ : 01/09/2012 Đến : Trưởng Bộ môn - Trưởng bộ môn Khoa Cơ bản - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Trưởng bộ môn
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Công nghệ sinh học 2003