Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Phượng
(600000.0074)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

91

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

19

Đề tài khoa học

6

Công trình thực tiễn

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Phượng
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  , Thuận Thành , Thành phố , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tranthiphuong@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2023

  Ngành đào tạo:

  Quản lý đất đai

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hệ thống thông tin địa lý - GIS Hệ thống thông tin nhà đất Công nghệ thông tin trong Quản lý đất đai

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ứng dụng GIS và viễn thám trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu Ứng dụng CNTT xây dựng các loại cơ sở dữ liệu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B2 - 2019)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/09/2003 Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên hợp đồng và tập sự
  Từ : 01/10/2003 Đến : 01/04/2020 Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy và nghiên cứu khoa học
  Từ : 01/05/2020 Đến : Phụ trách - Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khi hậu miền Trung; Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Bộ môn Trắc địa và Bản đồ - Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiêm nhiệm công tác quản
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Huế Quản lý đất đai 2004
  Đại học Đại Học Nông Lâm Huế Quản lý đất đai 2011
  Tiến sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại hoc Huế Quản lý đất đai 2019