Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Kim Toản
(600000.0026)

Tiến sĩ

42

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

40

Đề tài khoa học

4

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Kim Toản
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 02343832816
  Email: hoangkimtoan@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nguyên lý sản xuất Cây công nghiệp, Nguyên lý sản xuất cây lương thực

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nghiên cứu, chọn tạo một số giống cây trồng; Nghiên cứu, chuyển giao các kỹ thuật canh tác và TBKH mới vào sản xuất; Khởi nghiệp, Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo.

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo 20 Lê Lợi, thành phố Huế dmst
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2001 Đến : 01/08/2002 Bộ môn Khoa học cây trồng - Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM hợp đồng giảng dạy
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/12/2012 Bộ môn Khoa học cây trồng - Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM giảng viên, cán bộ biên chế
  Từ : 01/01/2013 Đến : 01/04/2015 Phó trưởng Ban - Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Ban Khảo thí và ĐBCLGD - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
  Từ : 01/04/2015 Đến : 01/11/2015 Phó Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục
  Từ : 01/12/2015 Đến : 01/04/2017 Phó trưởng Ban - Ban Thanh tra Ban Thanh tra - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác thanh tra
  Từ : 01/05/2017 Đến : Trưởng Ban Ban Công tác học sinh, sinh viên - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Quản lý công tác học sinh, sinh viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Nông học 0000
  Đại học trường đại học nông lâm huế Nông học 2001
  Tiến sĩ Trồng trọt 2012