Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thanh Hiếu
(400000.0210)

Tiến sĩ

10

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thanh Hiếu
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  28/20 Lương Y, Tp Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thuận Lộc , TP. Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0766630884
  Email: hieudhsphue2002@yahoo.com, lethanhhieu@dhsphue.edu.vn, lthieu.dhsph@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hệ thống thông tin

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hệ thống thông tin

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ phần mềm, Quản lý dự án, Cơ sở dữ liệu

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ phần mềm, Bảo mật thông tin, M-learning, Điện toán lưới và máy ảo

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tin học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/03/2001 Đến : 01/02/2002 Phòng Đào tạo đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự, làm việc tại phòng ĐTĐH, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2002 Đến : 01/12/2006 Phòng Đào tạo đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên, làm việc Tại phòng Đào tạo Đại học, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/01/2007 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Công nghệ phần mềm; Phó trưởng Khoa - Khoa Tin học Tổ Công nghệ phần mềm - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tin học 1998
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Tin học 2005
  Tiến sĩ Trung Quốc Tin học 2015