Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thái Học
(400000.0091)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

31

Bài báo

11

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thái Học
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1952

 • Địa chỉ:

  32 Chế Lan Viên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thaihoc.dhsp@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2004

  Ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận văn học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận văn học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận văn học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Nga (C - 0000)
  Tiếng Trung (C - 0000)
  Tiếng Đức (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/1972 Đến : 01/08/1978 Bộ đội F7QĐ4 Miền Đông Nam Bộ, Học Đại học Sư phạm Vinh
  Từ : 01/09/1978 Đến : 01/05/2005 Trưởng Khoa Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/06/2005 Đến : 01/05/2011 Tổ trưởng chuyên môn - Khoa Ngữ văn Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Phó Giáo sư, giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/06/2011 Đến : 01/06/2012 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Lý luận và PP Dạy học Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM giảng dạy
  Từ : 01/07/2012 Đến : 01/12/2013 Tổ Lý luận - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng dạy (kéo dài thời gian công tác)
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Vinh Sư phạm Ngữ văn 1978
  Thạc sĩ Đại học Sư phạm Hà Nội I Văn học 1981
  Tiến sĩ Đại học Sư phạm Hà Nội I Văn học 1991