Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Tịnh Thy
(400000.0071)

Tiến sĩ

52

Bài báo

16

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tịnh Thy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1970

 • Địa chỉ:

  38 Kiệt 69 Lê Ngô Cát, Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0945711998
  Email: nguyenthitinhthy@dhsphue.edu.vn; nguyentinhthy@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Văn học nước ngoài

  Chuyên ngành đào tạo:

  Văn học nước ngoài

  Chuyên môn giảng dạy:

  Văn học nước ngoài, Phê bình sinh thái

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Văn học nước ngoài, Phê bình sinh thái, Tự sự học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Trung (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/1997 Đến : 01/12/1998 Tổ Văn học nước ngoài - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Ngữ văn Trường ĐH Sư phạm - Đại học Huế
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/12/1999 Tổ Văn học nước ngoài - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên tập sự tại Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/01/2000 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Văn học nước ngoài Tổ Văn học nước ngoài - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đh Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 1996
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 2002
  Tiến sĩ Viện Văn học Văn học 2011