Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Xuân Vinh
(400000.0095)

Thạc sĩ

19

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Thị Xuân Vinh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1961

 • Địa chỉ:

  184/1 Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nethoang@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Văn học nước ngoài

  Chuyên ngành đào tạo:

  Văn học nước ngoài

  Chuyên môn giảng dạy:

  Văn học nước ngoài

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Văn học nước ngoài

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1983 Đến : 01/01/2002 Tổ Văn học nước ngoài - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/02/2002 Đến : 01/05/2011 Tổ Văn học nước ngoài - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn 1983
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I Sư phạm Ngữ văn 1986