Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tất Thắng
(400000.0097)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

69

Bài báo

13

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Tất Thắng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  8/52 Trần Cao Vân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914025002
  Email: tatthangsp@Gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử Việt Nam cận đại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử Việt Nam cận đại

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1999 Đến : 01/12/1999 Tổ Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng tạo nguồn, Khoa Sử Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/02/2000 Đến : 01/01/2001 Tổ Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự khoa Sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/02/2001 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Lịch sử Việt Nam Tổ Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 1999
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2002
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế Lịch sử 2012