Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Ty
(400000.0110)

Thạc sĩ

15

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ty
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1966

 • Địa chỉ:

  311 Điện Biên Phủ, Tp Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3825778; 0909976505
  Email: nguyenthity@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử thế giới cổ đại - Lịch sử thế giới trung đại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử thế giới cổ đại - Lịch sử thế giới trung đại

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/1990 Đến : 01/01/1992 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự , Khoa Sử, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/02/1992 Đến : 01/05/2011 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM giảng viên Khoa Sử, trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 1989
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Lịch sử 1994