Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Công Huỳnh Kỳ
(400000.0099)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

75

Bài báo

37

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Công Huỳnh Kỳ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1959

 • Địa chỉ:

  Kiet 1 nha so 4 Che Lan Vien , Truong An , Thanh pho Hue , Tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3884999; 0913427562
  Email: huynhky@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2013

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử cận đại Việt Nam

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử cận đại Việt Nam

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/1981 Đến : 01/05/2003 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Sử ; Phó trưởng Khoa; Trưởng Khoa - Khoa Văn Sử Giảng viên Khoa Sử, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi
  Từ : 01/06/2003 Đến : 01/05/2005 Giảng viên Khoa Văn Sử, trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngãi
  Từ : 01/06/2005 Đến : 01/09/2012 Phó trưởng Khoa - Tổ Lịch sử việt nam; Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM giảng viên chính Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/10/2012 Đến : Trưởng Khoa - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế; Trưởng Khoa - Khoa Lịch sử Tổ Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Khoa Lịch sử
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 1981
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Lịch sử 1998
  Tiến sĩ Trường Đaị học Sư phạm Hà Nội Lịch sử 2002