Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Quế Châu
(400000.0107)

Tiến sĩ

24

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Quế Châu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  10/36 Đống Đa .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3820486; 0989637093
  Email: tqchau@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nhân học, Lịch sử thế giới cổ trung đại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nhân học, Lịch sử thế giới cổ trung đại

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/02/2008 giảng viên hợp đông trường Đại học Dân lập Phú Xuân
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/02/2009 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/05/2011 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM giảng viên Khoa lịch Sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2003
  Thạc sĩ TRường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2008
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Lịch sử 2018