Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Thị Thu Thảo
(400000.0101)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Thị Thu Thảo
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  13/115 Hàn mạc tử, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 091694999790
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử Việt Nam

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : 01/02/2010 Tổ Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Lịch Sử, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/02/2011 Tổ Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự, Khoa Sử Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/05/2011 Tổ Lịch sử Việt Nam - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Sử, trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trương Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 2010