Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Đăng Độ
(400000.0131)

Tiến sĩ

40

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Đăng Độ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  Kiệt 7, Vân Dương, Thuỷ Vân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0985550667
  Email: nguyendangdo@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Địa lý tự nhiên

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa lý tự nhiên

  Chuyên môn giảng dạy:

  Địa lý tự nhiên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Địa lý tự nhiên

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2003 Đến : 01/03/2005 Tổ Địa lý Tự nhiên - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/03/2006 Tổ Địa lý Tự nhiên - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch Giảng viên tại Khoa Địa lý Trường ĐH. Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/04/2006 Đến : 01/05/2011 Tổ Địa lý Tự nhiên - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Quy Nhơn Sư phạm Địa lý 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Địa lý 2006
  Tiến sĩ Viện Địa lý Địa lý học 2012