Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn Hạp
(400000.0011)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

13

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Văn Hạp
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  14 A Thanh Tịnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3211810; 0914125708
  Email: levanhap@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2004

  Ngành đào tạo:

  Toán giải tích

  Chuyên ngành đào tạo:

  Toán giải tích

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giải tích hàm, Độ đo và tich phân, Phương trình vi phân, Hàm biến số phức ,...

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1, Bất đẳng thức vi phân và bao hàm thức vi phân, Nghiệm cực trị của phương trinh vi phân

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1979 Đến : 01/09/2000 Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM cán bộ giảng dạy tại Khoa Toán
  Từ : 01/10/2000 Đến : 01/12/2002 Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Phó trưởng Khoa
  Từ : 01/01/2003 Đến : 01/04/2010 Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Trưởng Khoa Toán
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/01/2015 Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Toán
  Từ : 01/05/2010 Đến : 01/05/2011 Tổ trưởng chuyên môn - Khoa Toán Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Toán
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Toán học 1979
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Toán học 1984
  Tiến sĩ Viện Toán học Hà Nội Sư phạm Toán học 1998