Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Văn Danh
(400000.0010)

Thạc sĩ

0

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Văn Danh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  02 Trần Nguyễn Hãn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3529563; 0914025797
  Email: pvdanh0509@yahoo.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giải tích, Xác suất thống kê

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giải tích, Xác suất thống kê

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1979 Đến : 01/01/1995 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC cán bộ giảng dạy Bộ môn Toán lý
  Từ : 01/01/1995 Đến : 01/01/1998 CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ cán bộ giảng dạy tại Khoa toán, Đại học Đại cương
  Từ : 01/02/1999 Đến : 01/05/2011 Tổ Giải tích - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM cán bộ giảng dạy
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Khoa Học Huế Toán học 1978
  Thạc sĩ Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Toán học 1994